Przekaż 1.5% podatku Psiej Ekipie, KRS 0000697348

Konkurs na nowego kierownika schroniska REKSIO w Bielsku-Białej!

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił konkurs na stanowisko kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt Reksio! Od kandydatów oczekuje się m.in. posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku weterynaria lub zootechnika oraz nieposzlakowanej opinii. Oferty można składać do 18 września. Kierownik miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt odpowiedzialny jest m.in. za kierowanie jednostką budżetową miasta, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych schroniska, zapewnianie prawidłowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, nadzór nad procesem adopcji, przyjmowanie oraz wyłapywanie zwierząt z terenu gminy, przygotowywanie planu finansowego na dany rok oraz współpracę ze Strażą Miejską i Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Od kandydatów oczekuje się m.in. posiadania wykształcenia wyższego o kierunku weterynaria lub zootechnika (warunek konieczny), co najmniej pięcioletniego stażu pracy (co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym), niekaralności, prawa jazdy co najmniej kategorii B, uregulowanego stosunku do służby wojskowej oraz dobrego stanu zdrowia. Tekst: www.bielsko.biala.pl